Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens Deloitte Legal B.V., hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”, in het kader van onze dienstverlening “Assuring Medical Apps”, hierna “AMA”, van u verzamelt en met welk doel we dit doen. De privacyverklaring heeft betrekking op verwerkingen via onze website www.assuringapps.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. 

Voor welke doelen verzamelt AMA uw gegevens

1. Cookies

Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken maakt Deloitte Legal B.V. gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deloitte Legal B.V. gebruikt cookies om het gebruik van haar website bij te houden. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Twitter en LinkedIn) gebruik maken van cookies. Lees meer informatie over het gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Deloitte Legal B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van Anura Web Development & Consultancy en Deloitte Nederland verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Inzage, wissen en rectificatie van persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om inzage, gegevenswissing en/of rectificatie zullen wij binnen een maand behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u binnen deze termijn gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

Wijzigingen voorbehouden Privacyverklaring
De AMA Privacyverklaring kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van de Privacyverklaring op deze pagina aangeven. We raden u aan de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Bescherming van privacy van kinderen
Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is:
Deloitte Legal B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam

Een verzoek tot inzage, gegevenswissing of rectificatie van uw persoonsgegevens of vragen over de privacyverklaring van onze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de afdeling IP/IT&Commercial, of per e-mail via Digitalhealthcompliance@deloitte.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 februari 2018.